Совершенная » Програма «The Perfect One. Червена роза»

Програма «The Perfect One. Червена роза»

Програмата «The Perfect One» представлява интегрален курс, съставен от практиките на различни етнически традиции, които позволяват максимално ефективно да се решат поставените задачи: разблокиране, възстановяване, напълване и развитие. Програмата «The Perfect One. Червена роза» е предназначена за жени, поели или готови да поемат по пътя на себеусъвършенстването. Програмата е насочена към запознаване с понятията Красота и Вътрешна сила. Среща с опита за едно различно себеусещане. Настройване на тялото и съзнанието към процеса на опознаване на своето вътрешно пространство и построяването на първична навигация във външното пространство.

Първата стъпка «Червена роза» представлява интегрална настройка, която дава възможност да се опознаят дванадесетте аспекта на влияние върху женската природа.

Жената, изгубила своята цялост, природа, дадености, става фрагментарна, налага й се да полага много усилия, за да живее в различните епизоди на живота си. Днес постигането на хармония на развитие е същинско изкуство.

Да постигне вътрешен покой и лекота – какво повече може да иска жената, поела по пътя на усъвършенстването! Природата е променила ритмите и възможностите, и така поставя пред нас необходимостта да се научим да съответстваме на една нова реалност. Това ни осигурява уникалната възможност да опознаем неща, които довчера са били скрити дълбоко в знанията на онези, които са вървели по пътя на развитието.

Тази ексклузивна женска програма се състои от практическа и теоретична част.

Програма

Теоретична част:

цветок Усъвършенстване. Лекция

цветок Принципи на построяване и условия на развитие на женското тяло. Лекция

цветок Любов. Взаимодействие с мъжа. Базови принципи. Лекция

цветок Красота. Лекция

цветок Храненето като практика за усъвършенстване. Видове хранене. Лекция

цветок Осъзнатостта от гледна точка на усъвършенстването на женската природа. 12 вида внимание. Лекция

Практическа част:

цветок Интегрално хранене.

цветок Построяване на вътрешната опора. Настройване на матката. Практика. Настройване на маточното съзнание.

цветок Разблокиране и възстановяване.

цветок Практика «Китките на небесния наставник».

цветок Практика «Свирене на лютня».

цветок Разблокиране и настройване на малкия мозък. Практика.

цветок Екстатичен масаж.

Практиките са насочени към разбирането на движението, усъвършенстването на тялото и съзнанието на жената.

Важно е умението да изразяваме отношение към това, което е значимо за нас. Днес дори понятие като «любов» изисква разбиране и специално отношение, тъй като през призмата на това чувство преминава целият ни живот. Любовта е един от основните извори на радост в тялото ни. А радостта трябва да бъде отглеждана.

Умението да развиваме това, от което действително се нуждаем, е истинско изкуство. Днес екстатичното състояние не е даденост, а условие, което се съотнася с умението или неумението да обръщаме внимение на това, което всъщност предизвиква състоянието, което наричаме екстатичност.

Осъзнатите жени създават основата на бъдещия живот на планетата, но днес времената са различни, днес е необходимо да отговорим на новото време – в ускорен темп да си спомним истинския си произход, да се съединим с Вселената, да се съединим с всички жени и да се превърнем в сътворителки на своя нов живот.

Особености на програмата

Разписание

13:30—19:30

Цена

При регистрация до 13 март 2018 При регистрация от 13 март до 13 май
Обща 300 400

Водеща на програмата

Евгения Черне (Jasmine)

Регистрация

Регистрирането за програмата приключва на 13 май 2018 година или при запълване на местата, тъй като за всяка участничка ще бъде приготвено специално интегрално облекло, което е задължително за занятията.

Броят на местата е ограничен.

Регистрирай се за мероприятието
* Полетата, които са задължителни за попълване са отбелязани със звезда
 
Три имена *
Телефон *
Град *
E-mail *
Въпрос

Място на провеждане

Australia, Sydney
20 Jenner street, Little Bay, NSW, 2036 Australia

Видео

Списание

Учи се на търпение, тя е безценно умение. ЧОМ, The Perfect One, программа The Perfect One