Защо наричаме живот онова, което не е живот? На какво се дължи това? Научили са я на най-страшното, на това, че самата тя няма достъп до себе си.

Видео

Журнал

Совершенная: Пусть ваше терпение станет для вас преодоление. ЧОМ
Совершенная: новая книга Питание нефритом
Совершенная: семинар в Гоа, программа The Perfect One в Индии