Трябва да познаваш вътрешния конфликт, за да приемеш несъвършенството на съзнанието.

Видео

Журнал

Совершенная: Пусть ваше терпение станет для вас преодоление. ЧОМ
Совершенная: новая книга Питание нефритом
Совершенная: семинар в Гоа, программа The Perfect One в Индии