Ти не си ти, ти си програма. И тази програма няма настояще. Има минало, изградено върху минало, и бъдеще, отново изградено върху минало.

Видео

Журнал

Совершенная: Пусть ваше терпение станет для вас преодоление. ЧОМ
Совершенная: новая книга Питание нефритом
Совершенная: семинар в Гоа, программа The Perfect One в Индии