Съзнателно или не, ние постоянно се сблъскваме с миналото си в преходното, което възприемаме като настояще.

Видео

Журнал

Совершенная: Пусть ваше терпение станет для вас преодоление. ЧОМ
Совершенная: новая книга Питание нефритом
Совершенная: семинар в Гоа, программа The Perfect One в Индии