Съвършената е едно различно измерване на времето, различна същност на битието. Път, положен, за да разкриеш себе си.

Видео

Журнал

Совершенная: Пусть ваше терпение станет для вас преодоление. ЧОМ
Совершенная: новая книга Питание нефритом
Совершенная: семинар в Гоа, программа The Perfect One в Индии