Правилно е онова, което идва от човешкото съзнание. Важно е да живееш в танца, а не просто да извършваш определени движения. Именно за това е нужна мярата на съзнанието.

Видео

Журнал

Совершенная: Пусть ваше терпение станет для вас преодоление. ЧОМ
Совершенная: новая книга Питание нефритом
Совершенная: семинар в Гоа, программа The Perfect One в Индии