Около нея се разнесъл аромат на вълна, тя се потопила във вятъра, докоснала го. Невероятният аромат бил отговорът, който я изпълнил отвътре.

Видео

Журнал

Совершенная: Пусть ваше терпение станет для вас преодоление. ЧОМ
Совершенная: новая книга Питание нефритом
Совершенная: семинар в Гоа, программа The Perfect One в Индии