Най-важното преживяване е преживяването на мислотворчеството! А това далеч не е безобидно действие. Ако не мислиш, клетките на главния ти мозък започват да отмират.

Видео

Журнал

Совершенная: Пусть ваше терпение станет для вас преодоление. ЧОМ
Совершенная: новая книга Питание нефритом
Совершенная: семинар в Гоа, программа The Perfect One в Индии