Има въпроси, на които не бива да се дават отговори, ако не може да се изясни дълбочината на въпроса.

Видео

Журнал

Совершенная: Пусть ваше терпение станет для вас преодоление. ЧОМ
Совершенная: новая книга Питание нефритом
Совершенная: семинар в Гоа, программа The Perfect One в Индии