Движенията им били отчетливи. И те ги повтаряли отново и отново. За да се слеят все по-дълбоко с природата на знанието, достъпно единствено за тях.

Видео

Журнал

Совершенная: Пусть ваше терпение станет для вас преодоление. ЧОМ
Совершенная: новая книга Питание нефритом
Совершенная: семинар в Гоа, программа The Perfect One в Индии