Без да осъзнае как, тялото й бързо започнало да улавя такта на девойките и в нея се зародила необходимостта да се слее с това колебание на красотата.

Видео

Журнал

Совершенная: Пусть ваше терпение станет для вас преодоление. ЧОМ
Совершенная: новая книга Питание нефритом
Совершенная: семинар в Гоа, программа The Perfect One в Индии